Lịch học

KHÓA HỌC KHAI GIẢNG LỊCH HỌC THỜI LƯỢNG

HỌC PHÍ (VNĐ)

Quảng cáo Facebook Liên tục Liên hệ 8 buổi 2.000.000
Google Adwords Liên tục Liên hệ 8 buổi 2.000.000
Khóa học SEO Top Liên tục Liên hệ 5 buổi 1.500.000
Quảng cáo Zalo Liên tục Liên hệ 5 buổi 1.500.000
Quảng cáo Youtube Liên tục Liên hệ 2 buổi 500.000
Thiết kế, quản trị web Liên tục Liên hệ 8 buổi 2.000.000

          » Đăng ký học nhóm từ 3 người trở lên giảm 30% học phí

Tham gia bình luận: